Adatkezelési nyilatkozat

Az oldal üzemeltetője és tulajdonosa, az F&M Consulting Kft. ezúton tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetõségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője az F&M Consulting Kft., 6500 Baja, Oltványi u. 8.

2. A kezelt adatok

a. Kapcsolatfelvételi regisztráció esetén csupán egy nevet az elérési adatokat valamint egy működő e-mail címet kell megadni.
b. Elérési adatok: A felhasználó a regisztrációt követően önkéntesen megadhatja további személyes adatait is: nevét, telefonszámait, fax számát, ezek a további kapcsolatfelvételhez nélkülözhetetlenek.
c. Egyes oldalakon hírlevél rendelhető meg, ehhez csupán a megrendelő e-mail címének és nevének megadása szükséges.

3. Az adatkezelés célja

a. A 2. a) pontban megjelölt kapcsolatfelvétel.
d. A 2. c) pontban megjelölt adat kezelésének célja a hírlevél kézbesítése.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4. Az adatkezelés időtartama

a. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.
b. A hírlevelet megrendelők e-mail címének kezelése a hírlevélről való leiratkozásig történik.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

a. A kapcsolati regisztráció adataihoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
b. A hírlevél-megrendeléskor megadott e-mail címhez a rendszergazdák és a hírlevél szerkesztője férnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Jogosulatlan belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített Linux-alapú tűzfal védi az adatokat. A további szerverüzemeltetési információkat munkatársaink indokolt kérés esetén közlik az érintettekkel.

7. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a info(kukac)fmconsulting(pont)hu címen kérhető.
A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A regisztrációs adatok törlését az info(kukac)fmconsulting(pont)hu címen kell kezdeményezni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a honlap üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

9. A honlap tartalma
A honlapon található minden anyag a szerző(k) szellemi tulajdonát képezi. Ebbe beletartoznak a weblap elemei, az írásos anyagok és a fotóanyag. Ezek bárminemű felhasználása kizárólag a szerzők írásos engedélyével történhet.

10. SPAM-kezelés

Az oldalon, illetve azzal kapcsolatban a szerkesztő/tulajdonos/felhasználól/látogatók részére küldött, erre előzetes engedéllyel nem rendelkező harmadik fél által feladott bármiféle kéretlen reklámlevél esetén – különösen a címgyűjtő robotokkal való adatgyűjtás esetén – a küldő céggel szemben jogi eljárásnak, illetve kártérítési igénynek van helye. Az e-mail címmel való ilyen visszaélés az e-mail kiküldésével, mint ráutaló magatartással történik, amellyel a küldő, vagy megbízottja elfogadja, hogy az fmconsulting.hu domain tulajdonosa jogosult 10 000 – 100 000 Ft közötti összeget (e-mail címenként 10 000 Ft, maximum 100 000 Ft) eljárási és kártérítési költségként a visszaélő részére kiszámlázni. Ez a költség a kéretlen reklámlevél által csorbult jóhírének megváltását, illetve közvetlenül és közvetetten okozott kár elhárítását, és a kapcsolódó szolgáltatások és időmegváltás kötlségellentételezését szolgálja.